Shri Datta Shikshan Prasarak Mandal, Panutre's

Vitthalrao Patil Mahavidyalaya, Kale

(Arts ,Commerce & Science )

Affiliated to Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra

ACCREDITED 'C' GRADE BY NAAC
AQAR

AQAR

AQAR 2019-2020
AQAR 2018-2019
AQAR 2017-2018
AQAR 2016-2017
AQAR 2015-2016